White Genocide

Posts

The White Genocide Mantra in Norwegian:

De sier der er et RASE-problem. De sier dette RASE-problemet vil bli løst når tredje verden flommer inn i ALLE hvite land og BARE inn i hvite land.

Nederland og Belgia er like overfylt som Japan og Taiwan, men det er ingen som sier at Japan og Taiwan skal løse dette RASE-problemet ved å flomme inn millioner fra tredje verden, og sitat assimilere sitat slutt, med dem. Alle sier den endelige løsning på dette RASE-problemet, , er at ALLE hvite land og BARE hvite land, skal “assimiliere” dvs blande seg med alle de ikke-hvite.

Hva om jeg sa at der var dette RASE-problemet, og dette RASE-problemet, ville bli løst bare om hundreder av millioner av ikke-svarte ble sluppet inn i ALLE svarte land og BARE inn i svarte land?

Hvor lang tid vil det ta noen å innse jeg ikke snakker om et RASE-problem, men om den endelige løsning på det SVARTE problemet?

Og hvor lang tid ville det ta for enhver åndsfrisk svart man å forstå dette, og hvilken psyko av en svart mann ville ikke protestere mot dette.

Men hvis jeg forteller denne åpenbare sannheten om det pågående folkemordsprogrammet mot min rase, den hvite rase, vil liberale og respektable konservative være enige om at jeg er en nazisomvildrepeseksmillionerjøder. De sier de er anti-rasister. Hva de er, er anti-hvite

http://www.youtube.com/watch?v=9rbizFKFNBo

Everybody says there is this RACE problem. Everybody says this RACE problem will be solved when the third world pours into EVERY white country and ONLY into white countries.

The Netherlands and Belgium are just as crowded as Japan or Taiwan, but nobody says Japan or Taiwan will solve this RACE problem by bringing in millions of third worlders and quote assimilating unquote with them.

Everybody says the final solution to this RACE problem is for EVERY white country and ONLY white countries to “assimilate,” i.e., intermarry, with all those non-whites.

What if I said there was this RACE problem and this RACE problem would be solved only if hundreds of millions of non-blacks were brought into EVERY black country and ONLY into black countries?

How long would it take anyone to realize I’m not talking about a RACE problem. I am talking about the final solution to the BLACK problem?

And how long would it take any sane black man to notice this and what kind of psycho black man wouldn’t object to this?

But if I tell that obvious truth about the ongoing program of genocide against my race, the white race, Liberals and respectable conservatives agree that I am a naziwhowantstokillsixmillionjews.

They say they are anti-racist. What they are is anti-white.

Anti-racist is a code word for anti-white.

mantra

You got it right.  There is something wrong in the world.  And we know who to blame.  The Red Hippopotamus is the infamous god of the Pink Rabbits.

The enemy of all Rabbits…….especially the White Rabbits!   The nasty and infamous Pink Rabbits.  Pink Rabbits are rabbits that look like us and have no loyalty to us.  They are essential deceptive little devils.   The most vile of this group are the Pink Rabbit Banksters and Elitesters.