Translations of the Mantra

Posts

The White Genocide Mantra in Swedish

Akrika för Afrikaner, Asien för Asiater och vita länder för alla.

Alla säger att vi har ett problem med rasism. Alla säger att lösningen på detta problem är att
ALLA vita länder och BARA länder land öppnar sina gränser och tar in milljoner av människor från
tredje världen.

Nederländerna och Belgien är mindre homogena än Japan och Taiwan, men ingen säger att
det finns rasism i Japan och Taiway som kan lösas med att öppna gränserna för miljoner av
människor från tredje välden och integrerar och assimilera dem.

Alla säger att den slutgiltiga lösningen på rasismen är att ALLA vita länder och BARA vita länder integrerar alla dessa icke-vita.

Tänk om jag sa att vi hade ett problem med rasism, och detta problem kan bara lösas genom
att öppna alla gränser för miljoner av icke-svarta till alla afrikanska länder och BARA afrikanska
länder?

Hur lång tid skulle de ta för en svart man att inse detta, och vilken svart man skulle inte
protesterat mot detta?

Men nu när jag berättar om den uppenbara sanningen om det pågående folkmordet mot min folk,
de vita Européerna. Så skulle Socialister och Liberala hålla med varandra om att jag är en
“Nazistsomvilldöda6miljonerjudar.”

De säger att de är anti-rasister, Men vad de är, är Anti-vita.

Anti-rasist är ett kodord för Anti-vit

The White Genocide Mantra in Norwegian:

De sier der er et RASE-problem. De sier dette RASE-problemet vil bli løst når tredje verden flommer inn i ALLE hvite land og BARE inn i hvite land.

Nederland og Belgia er like overfylt som Japan og Taiwan, men det er ingen som sier at Japan og Taiwan skal løse dette RASE-problemet ved å flomme inn millioner fra tredje verden, og sitat assimilere sitat slutt, med dem. Alle sier den endelige løsning på dette RASE-problemet, , er at ALLE hvite land og BARE hvite land, skal “assimiliere” dvs blande seg med alle de ikke-hvite.

Hva om jeg sa at der var dette RASE-problemet, og dette RASE-problemet, ville bli løst bare om hundreder av millioner av ikke-svarte ble sluppet inn i ALLE svarte land og BARE inn i svarte land?

Hvor lang tid vil det ta noen å innse jeg ikke snakker om et RASE-problem, men om den endelige løsning på det SVARTE problemet?

Og hvor lang tid ville det ta for enhver åndsfrisk svart man å forstå dette, og hvilken psyko av en svart mann ville ikke protestere mot dette.

Men hvis jeg forteller denne åpenbare sannheten om det pågående folkemordsprogrammet mot min rase, den hvite rase, vil liberale og respektable konservative være enige om at jeg er en nazisomvildrepeseksmillionerjøder. De sier de er anti-rasister. Hva de er, er anti-hvite