Entries by H.Avenger

,

The White Genocide Mantra in Swedish

The White Genocide Mantra in Swedish Akrika för Afrikaner, Asien för Asiater och vita länder för alla. Alla säger att vi har ett problem med rasism. Alla säger att lösningen på detta problem är att ALLA vita länder och BARA länder land öppnar sina gränser och tar in milljoner av människor från tredje världen. Nederländerna […]

,

The White Genocide Mantra in Norwegian

The White Genocide Mantra in Norwegian: De sier der er et RASE-problem. De sier dette RASE-problemet vil bli løst når tredje verden flommer inn i ALLE hvite land og BARE inn i hvite land. Nederland og Belgia er like overfylt som Japan og Taiwan, men det er ingen som sier at Japan og Taiwan skal […]

The White Genocide Mantra -Bob Whitaker

Everybody says there is this RACE problem. Everybody says this RACE problem will be solved when the third world pours into EVERY white country and ONLY into white countries. The Netherlands and Belgium are just as crowded as Japan or Taiwan, but nobody says Japan or Taiwan will solve this RACE problem by bringing in […]

Down with Pink Rabbits!

The enemy of all Rabbits.......especially the White Rabbits!   The nasty and infamous Pink Rabbits.  Pink Rabbits are rabbits that look like us and have no loyalty to us.  They are essential deceptive little devils.   The most vile of this group are the Pink Rabbit Banksters and Elitesters.